Med vår kenneln har vi ambition att hålla uppfödning på en familjär nivå, dvs 

*en parning ska vara känsla av att denna parning och kommande valpar är bra avkommor för rasen Australian Sheperd

*varje valpköpare ska känna att vi tänker främst på tiken i aveln, avelsregler och den enskilda valpen

*för valpköpare ska tanken vara "vi blir en bra familj med vår kommande hundvalp"

Vi som uppfödare är angelägna om att varje valp kommer till en familj som förstår vad det innebär att äga en Australian Sheperd


Vi följer SKK regler kring avel och valpförmedling samt SASK rekommendationer kring Australien Sheperd, uppfödare och valpar.

 

 


Vår tik som vi planerar att ta en kull på under 2020

 RLD N, SE VCH, KORAD Working Farmers Judith "Prizma"